Từ 15/8/2023 công dân tất cả các nước được cấp visa điện tử khi đến Việt Nam Tin Tức Du Lịch Tin Tức Hàng Không

Từ 15/8/2023 công dân tất cả các nước được cấp visa điện tử khi đến Việt Nam

Theo Nghị quyết số 127/NQ-CP của Chính phủ vừa mới ban hành ngày 15/08/2023 về việc cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ nhập cảnh Việt Nam. Trong đó, các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực […]