Vietjet ký kết thỏa thuận tài chính và hợp tác phát triển cùng UAE Tin Tức Hàng Không Vietjet Air

Vietjet ký kết thỏa thuận tài chính và hợp tác phát triển cùng UAE

Vietjet và Novus Aviation Capital vừa ký kết thỏa thuận thành lập liên doanh tài chính tàu bay và hợp tác cung cấp nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại Việt Nam, thông qua công ty con SAF One. Đây là một bước quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển bền vững […]